Klachtenprocedure


Afhandeling van klachten

Rijschool Hendriks stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat jij als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter een keer voorkomen, dat je niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van jou als klant heel belangrijk vinden, heeft Rijschool Hendriks een klachtenprocedure.

Klachten kun je sturen naar:
Rijschool Hendriks
Zuiderzeestraatweg 164a
8096 CE Oldebroek
info@rijschoolhendriks.nl

Na ontvangst wordt je klacht geregistreerd. Je krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
Wij gaan in gesprek met degene binnen Rijschool Hendriks die bij de klacht betrokken is en we verzamelen zo de nodige informatie. Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijg je binnen een termijn van 10 werkdagen toegezonden. Daarna nemen wij contact met je op om de klacht toe te lichten.
Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeren wij je schriftelijk over de bevindingen. Deze schriftelijke reactie ontvangt je binnen 5 werkdagen. Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal je hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het uitstel kan met een maximum van 10 werkdagen worden verlengd. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Aanmelden